Aktualności

Realizacja grantu- Ochotnicza Straż Pożarna w Zaburzu

Lokalna Grupa Działania pragnie poinformować, że Ochotnicza Straż Pożarna
w Zaburzu
zrealizowało w 2019 roku zadanie w ramach projektu grantowego ,,Wspieranie kultury i dziedzictwa lokalnego na obszarze LGD »Ziemia Biłgorajska«”.

Więcej 130 odsłon

Realizacja grantu- Gmina Turobin (Historia- naszą teraźniejszością i przyszłością.)

Lokalna Grupa Działania pragnie poinformować, że Gmina Turobin zrealizowała w 2019 roku zadanie w ramach projektu grantowego ,,Wspieranie kultury i dziedzictwa lokalnego na obszarze LGD »Ziemia Biłgorajska«”.

Więcej 141 odsłon

Stanowisko Rady w/s złożonego protestu

Informujemy, że w dniu 21.01.2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Biłgoraj przy ul. Kościuszki 88 o godzinie 15.30 odbyło się posiedzenie Rady w sprawie zajęcia stanowiska na temat protestu wniesionego przez wnioskodawcę.

Więcej 120 odsłon

Ankieta- poziom satysfakcji mieszkańców

Zwracamy się z uprzejmą prośbą wypełnienia Ankiety- poziom satysfakcji mieszkańców (link do ankiety znajduje się poniżej).

Zachęcamy do udzielania odpowiedzi dotyczących warunków życia w Państwa Gminie.

Ankieta poziom satysfakcji mieszkańców

Więcej 127 odsłon

Nabory wniosków- ogłoszenia

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 (Nabór 1/2019)

Lokalna Grupa Działania ,,Ziemia Biłgorajska" zakończyła procedurę oceny wniosków.

Więcej 530 odsłon

Rewitalizacja centrum Tarnogrodu

Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem a Zarządem Województwa Lubelskiego, zrealizowało zadanie pn. „Rewitalizacja centrum
Tarnogrodu poprzez zagospodarowanie terenu po byłych obiektach komunalnych na cele
rozwoju turystyki ETAP I”.

Więcej 259 odsłon

Gmina Biłgoraj
Gmina Frampol
Gmina Tarnogród
Gmina Biszcza
Gmina Aleksandrów
Gmina Goraj
Gmina Łukowa
Gmina Obsza
Gmina Księżpol
Gmina Turobin
Gmina Potok Górny
Gmina Radecznica
Gmina Tereszpol

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska", Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi