Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji projektu pt. „Rozwój infrastruktury turystycznej w oparciu o szlaki GREENWAYS"

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji projektu pt. „Rozwój infrastruktury turystycznej w oparciu o szlaki GREENWAYS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Więcej 521 odsłon

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe- materiały promocyjne

Lokalna Grupa Działania Ziemia Biłgorajska ul. Sikorskiego 12/42, 23 – 400 Biłgoraj, zaprasza do złożenia ofert na

„Wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych”

Więcej 827 odsłon

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na opracowanie logo, opracowanie i serwis strony internetowej szlaku kulinarnego oraz wykonanie tabliczek informacyjnych

Partnerzy Projektu Współpracy mającego na celu utworzenie Lubelskiego Szlaku Kulinarnego „Zasmakuj w Tradycji”: LGD „Ziemia Biłgorajska”, LGD na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”, LGD Ziemi Kraśnickiej, LGD „Zapiecek”, LGD „Krasnystaw Plus” zwracają się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na opracowanie logo, opracowanie i serwis strony internetowej szlaku kulinarnego oraz wykonanie tabliczek informacyjnych na obszarze wyżej wymienionych partnerskich LGD.

Więcej 684 odsłony

Zapytania ofertowe

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na opracowanie logo, opracowanie i serwis strony internetowej oraz wykonanie tabliczek

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczącego opracowania logo, opracowania i serwis strony internetowej szlaku kulinarnego oraz wykonania tabliczek informacyjnych na obszarze partnerskich LGD (Lokalna Grupa Działania „Ziemia Biłgorajska”, Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”, Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”, Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw Plus”) w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta.

Więcej 1460 odsłon

Zapytania ofertowe

Opracowanie logo, opracowanie i serwis strony internetowej szlaku kulinarnego oraz wykonanie tabliczek informacyjnych

Partnerzy Projektu Współpracy mającego na celu utworzenie Lubelskiego Szlaku Kulinarnego „Zasmakuj w Tradycji”: Lokalna Grupa Działania „Ziemia Biłgorajska”, Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”, Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”, Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw Plus” zwracają się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na opracowanie logo, opracowanie i serwis strony internetowej szlaku kulinarnego oraz wykonanie tabliczek informacyjnych na obszarze wyżej wymienionych partnerskich LGD.

Więcej 1421 odsłon

Zapytania ofertowe

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na publikację

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczącego wykonania publikacji promującej walory kulturowe, historyczne, przyrodnicze i kulinarne Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska” wpłynęło pięć ofert. W załączeniu wynik zapytania ofertowego wraz z informacją o wyborze wykonawcy.

Więcej 1788 odsłon

Gmina Biłgoraj
Gmina Frampol
Gmina Tarnogród
Gmina Biszcza
Gmina Aleksandrów
Gmina Goraj
Gmina Łukowa
Gmina Obsza
Gmina Księżpol
Gmina Turobin
Gmina Potok Górny
Gmina Radecznica
Gmina Tereszpol

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska", Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi