Granty

Wnioski o powierzenie grantu, wnioski o rozliczenie grantu oraz sprawozdanie z realizacji przez Grantobiorcę zadania muszą zostać wypełnione i wysłane przez Generator wniosków, a następnie wydrukowane i podpisane oraz dostarczone w wersji papierowej do biura LGD ,,Ziemia Biłgorajska" ul. Sikorskiego 12/42, Biłgoraj.

Linki do Generatora wniosków:

1. Wniosek o rozliczenie grantu oraz sprawozdanie z realizacji zadania dla przedsięwzięcia 2.3.1 Zachowanie dziedzictwa lokalnego i wsparcie kapitału społecznego (link dla wniosków złożonych w ramach naboru w dniach 14-28 maja 2018 roku)

2.Wniosek o rozliczenie grantu oraz sprawozdanie z realizacji zadania dla przedsięwzięcia 2.3.1 Zachowanie dziedzictwa lokalnego i wsparcie kapitału społecznego (link dla wniosków złożonych w ramach naboru uzupełniającego w dniach 22 maja-4 czerwca 2019 roku)

3.Wniosek o rozliczenie grantu oraz sprawozdanie z realizacji zadania dla przedsięwzięcia 3.1.2 Infrastruktura i promocja turystyczna z przyrodą w tle (link dla wniosków złożonych w ramach naboru w dniach 14-28 maja 2018  roku)

4.Wniosek o rozliczenie grantu oraz sprawozdanie z realizacji zadania dla przedsięwzięcia 3.1.2 Infrastruktura i promocja turystyczna z przyrodą w tle (link dla wniosków złożonych w ramach naboru uzupełniającego w dniach 2-16 listopada 2018  roku)

 

Ankieta monitorująca postęp realizacji LSR- do wypełnienia po realizacji operacji 

Gmina Biłgoraj
Gmina Frampol
Gmina Tarnogród
Gmina Biszcza
Gmina Aleksandrów
Gmina Goraj
Gmina Łukowa
Gmina Obsza
Gmina Księżpol
Gmina Turobin
Gmina Potok Górny
Gmina Radecznica
Gmina Tereszpol

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska", Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi