Aktualności

Warsztaty kulinarne w Korytkowie Dużym

10 listopada w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Korytkowie Dużym odbyły się warsztaty kulinarne, w których wzięli udział mieszkańcy Korytkowa Dużego. Potrawy, które zostały wykonane w ramach warsztatów mogli skosztować uczestnicy XXII Jesiennej Biesiady Kulturalnej. Organizatorem warsztatów była Ochotnicza Straż Pożarna w Korytkowie Dużym dzięki współfinansowaniu Lokalnej Grupy Działania „ Ziemia Biłgorajska”

Więcej 13 odsłon

Jesienna biesiada przy ,,Stoczku” połączona z otwarciem drogi leśnej Lipiny Górne.

Uroczystość odbyła się 22 października w Lipinach Górnych –Stoczek. Na stoczek publiczność wyruszyła procesyjnie nowopowstałą drogą. Poświęcenia, otwarcia  drogi oraz przecięcia wstęgi dokonali: ks. kanonik Stanisław Małysz, Posłanka  Agata Borowiec, Wójt Gminy Edward Hacia, Marcin Gutowski-Przedstawiciel  Generalnej  Dyrekcji  Lasów Państwowych, Piotr Mróz- Nadleśniczy Nadleśnictwa Biłgoraj, Józef Borowiec -Radny Powiatowy.

Więcej 18 odsłon

,,Krąg splecionych rąk, otwartych serc (...)"- Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia Kobiet Goraja ,,Kobieta Aktywna"

Stowarzyszenie Kobiet Goraja "Kobieta Aktywna" w dniu 22 października br. świętowało jubileusz 10-lecia istnienia. Impreza odbyła się pod hasłem ,,Krąg splecionych rąk, otwartych serc - przez 10 lat- pielęgnowanie i przekazywanie tradycji, wiary, smaku i kultury".

Więcej 32 odsłony

Szkolenie dla osób zainteresowanych podjęciem / rozwijaniem działalności gospodarczej

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane aplikowaniem o środki na założenie działalności gospodarczej lub  rozwijanie działalności gospodarczej na szkolenie  o zasadach i kryteriach wyboru operacji.

Więcej 178 odsłon

Nabory wniosków- ogłoszenia

Ogłoszenie nr 1/2017

LGD ,,Ziemia Biłgorajska” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Więcej 648 odsłon

UWAGA- zmiana formularzy wniosków o przyznanie pomocy

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r.
 

Więcej 136 odsłon

Gmina Biłgoraj
Gmina Frampol
Gmina Tarnogród
Gmina Biszcza
Gmina Aleksandrów
Gmina Goraj
Gmina Łukowa
Gmina Obsza
Gmina Księżpol
Gmina Turobin
Gmina Potok Górny
Gmina Radecznica
Gmina Tereszpol

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska", Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi