Dokumenty

 • pdf Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023
 • pdf Statut LGD
 • pdf Regulamin Rady
 • pdf Procedura oceny i wyboru operacji
 • pdf Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru- przedsiębiorcy
 • pdf Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowany przez społeczność
 • pdf Kryteria wyboru operacji - granty
 • pdf Budżet
 • pdf Zestawienie rzeczowo- finansowe
 • pdf Plan Działania
 • pdf Harmonogram naborów wniosków
 • pdf Regulamin konkursu grantowego
 • pdf Aneks nr 1 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowany przez społeczność
 • pdf Aneks nr 2 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowany przez społeczność
 • pdf Aneks nr 3 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowany przez społeczność
 • pdf Aneks nr 4 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowany przez społeczność
 • pdf Aneks nr 5 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowany przez społeczność
 • pdf Aneks nr 6 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowany przez społeczność
 • pdf Aneks nr 7 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowany przez społeczność
 • pdf Aneks nr 8 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowany przez społeczność
 • pdf Aneks nr 9 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowany przez społeczność
 • pdf Aneks nr 10 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowany przez społeczność
 • pdf Aneks nr 11 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowany przez społeczność
 • pdf Aneks nr 12 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowany przez społeczność
 • pdf Aneks nr 13 o umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowany przez społeczność
 • pdf Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych za 2023 rok
 • pdf Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych za 2022 rok
 • pdf Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych za 2021 rok
 • pdf Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych za 2020 rok
 • pdf Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych za 2019 rok
 • pdf Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych za 2018 rok
 • pdf Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych za 2017 rok
 • pdf Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych za 2016 rok
 • docx Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura
 • pdf Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura
 • pdf Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2023r
 • pdf Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2022r
 • pdf Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2021r
 • pdf Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2020 r.
 • pdf Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019 r.
 • pdf Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 r
 • pdf Plan działania po zmianach z dnia 07.02.2018
 • pdf Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020
 • pdf Procedura ustalania zmiany kryteriów wyboru operacji
 • Gmina Biłgoraj
  Gmina Frampol
  Gmina Tarnogród
  Gmina Biszcza
  Gmina Aleksandrów
  Gmina Goraj
  Gmina Łukowa
  Gmina Obsza
  Gmina Księżpol
  Gmina Turobin
  Gmina Potok Górny
  Gmina Radecznica
  Gmina Tereszpol

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska", Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi