Dokumenty

 • pdf LSR 2016-2023
 • pdf Statut LGD
 • pdf Regulamin Rady
 • pdf Harmonogram naborów wniosków
 • pdf Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowany przez społeczność
 • pdf Zestawienie rzeczowo- finansowe
 • pdf Kryteria wyboru operacji- przedsiębiorcy
 • pdf Kryteria wyboru operacji - granty
 • pdf LSR- budżet
 • pdf Aneks nr 1 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowany przez społeczność
 • pdf Aneks nr 2 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowany przez społeczność
 • pdf Aneks nr 3 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowany przez społeczność
 • pdf Aneks nr 4 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowany przez społeczność
 • pdf Aneks nr 5 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowany przez społeczność
 • pdf Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych za 2019 rok
 • pdf Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych za 2018 rok
 • pdf Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych za 2017 rok
 • pdf Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych za 2016 rok
 • docx Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura
 • pdf Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura
 • pdf Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2020 r.
 • pdf Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019 r.
 • pdf Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 r
 • pdf Plan działania po zmianach z dnia 07.02.2018
 • pdf Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020
 • Gmina Biłgoraj
  Gmina Frampol
  Gmina Tarnogród
  Gmina Biszcza
  Gmina Aleksandrów
  Gmina Goraj
  Gmina Łukowa
  Gmina Obsza
  Gmina Księżpol
  Gmina Turobin
  Gmina Potok Górny
  Gmina Radecznica
  Gmina Tereszpol

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska", Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi