Nabory wniosków- ogłoszenia

Nabory wniosków- ogłoszenia

Ogłoszenie wyników naboru wniosków 2023

Lokalna Grupa Działania ,,Ziemia Biłgorajska" zakończyła procedurę oceny wniosków dla naborów ogłoszonych w 2023r.

Więcej 1058 odsłon

Nabory wniosków- ogłoszenia

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Biłgorajska" w dniu 06.07.2023

W dniu 06.07.2023 r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Biłgoraj przy ul Kościuszki 88 o godzinie 15.30 odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Ziemia Biłgorajska", na której zostanie dokonana ocena złożonych wniosków w ramach naborów: 1/2023, 2/2023, 3/2023,  1/2023/G oraz 2/2023/G

Więcej 370 odsłon

Nabory wniosków- ogłoszenia

Nabór 1/2022 - lista techniczna operacji wybranych

Lokalna Grupa Działania ,,Ziemia Biłgorajska" zamieszcza listę techniczne operacji wybranych po zmianie punktacji  wniosku- dla działania Podejmowanie działalności gospodarczej wykorzystującej potencjały LGD ,,Ziemia Biłgorajska”.

Więcej 529 odsłon

Nabory wniosków- ogłoszenia

Ogłoszenie nr 2/2023/G

LGD ,,Ziemia Biłgorajska” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”- Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez doposażenie infrastruktury społeczno- kulturowej (w tym małej architektury).

Więcej 674 odsłony

Nabory wniosków- ogłoszenia

Ogłoszenie nr 1/2023/G

LGD ,,Ziemia Biłgorajska” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”- Rozwój kompetencji i kwalifikacji mieszkańców LGD ,,Ziemia Biłgorajska"

Więcej 506 odsłon

Nabory wniosków- ogłoszenia

Ogłoszenie nr 3/2023

LGD ,,Ziemia Biłgorajska” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”- Infrastruktura i   promocja turystyczna z przyrodą w tle.

Więcej 531 odsłon

Gmina Biłgoraj
Gmina Frampol
Gmina Tarnogród
Gmina Biszcza
Gmina Aleksandrów
Gmina Goraj
Gmina Łukowa
Gmina Obsza
Gmina Księżpol
Gmina Turobin
Gmina Potok Górny
Gmina Radecznica
Gmina Tereszpol

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska", Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi