Komunikat ARiMR dotyczący trybu konkurencyjnego w ramach PROW 2014 - 2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300).

Więcej 75 odsłon

Komunikat

Dbając o zdrowie interesantów oraz pracowników biura w związku z ograniczeniami wprowadzonymi z wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce biuro Lokalnej Grupy Działania ,,Ziemia Biłgorajska" wprowadza system pracy zdalnej na podstawie stanowiska Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi tj. ,, Zaleca się lokalnym grupom działania (LGD), aby w ramach swojej działalności w miarę możliwości wprowadzały system pracy zdalnej, umożliwiając tym samym pracownikom wykonywanie swych dotychczasowych obowiązków służbowych." Możliwość konsultacji po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym (tel. (84) 530 26 26,  email: lgd@ziemiabilgorajska.pl)

Więcej 144 odsłony

Realizacja grantu- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gorajca- Zagroble ,,Wzgórza Roztocza”

Lokalna Grupa Działania pragnie poinformować, że Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gorajca- Zagroble ,,Wzgórza Roztocza”  zrealizowała w 2019 roku zadanie
w ramach projektu grantowego ,,Utworzenie nowych obiektów infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej”.

Więcej 216 odsłon

Realizacja grantu- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego w Radecznicy ,,Stąd Jesteśmy” (tereny źródliskowe)

Lokalna Grupa Działania pragnie poinformować, że Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego w Radecznicy ,,Stąd Jesteśmy” zrealizowała w 2019 roku zadanie
w ramach projektu grantowego ,,Utworzenie nowych obiektów infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej”.

Więcej 199 odsłon

Gmina Biłgoraj
Gmina Frampol
Gmina Tarnogród
Gmina Biszcza
Gmina Aleksandrów
Gmina Goraj
Gmina Łukowa
Gmina Obsza
Gmina Księżpol
Gmina Turobin
Gmina Potok Górny
Gmina Radecznica
Gmina Tereszpol

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska", Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi