Przyjęcie LSR na lata 2023-2027

lgd-z-tlem-kwadrat

W związku ze zbliżającym się terminem  ogłoszenia konkursu przez Zarząd Województwa Lubelskiego na wybór LGD do realizacji LSR na lata 2023-2027 przystąpiono do prac mających na celu opracowanie Strategii dla naszego obszaru.

Prace trwały od sierpnia ubiegłego roku. Przeprowadzono szereg licznych spotkań w każdej z 13 gmin członkowskich, szeroko zakrojone badania ankietowe, w których wzięło udział ponad 220 osób, warsztaty tematyczne i wywiady.

Po wielomiesięcznych przygotowaniach i konsultacjach społecznych Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania ,,Ziemia Biłgorajska" przyjęło w dniu 06.06.2023r. Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027.

Dokument wraz z wszystkimi załącznikami został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 07.06.2023r.

 

Gmina Biłgoraj
Gmina Frampol
Gmina Tarnogród
Gmina Biszcza
Gmina Aleksandrów
Gmina Goraj
Gmina Łukowa
Gmina Obsza
Gmina Księżpol
Gmina Turobin
Gmina Potok Górny
Gmina Radecznica
Gmina Tereszpol

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska", Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi