Aktualności

Aktualizacja LSR

W dniu 19.05.2017 o godz. 12.00 w biurze LGD „Ziemia Biłgorajska" ul. Sikorskiego 12/42, 23-400 Biłgoraj odbyło się spotkanie konsultacyjne dla Grupy Roboczej  składającej się z przedstawicieli wszystkich sektorów i mieszkańców obszaru LGD. Wypracowane w trakcie spotkania aktualizacje zapisów zostały zamieszczone poniżej.

Więcej 897 odsłon

Konsultacje zmian w LSR

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania ,,Ziemia Biłgorajska" w perspektywie finansowej 2014-2020 (LSR) wynikającą z prowadzonego monitoringu jej wdrażania oraz na wniosek mieszkańców obszaru objętego LSR, Zarząd Stowarzyszenia  zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian.

Więcej 896 odsłon

Szkolenia/ spotkania informacyjne

II Spotkanie informacyjno- szkoleniowe nt. możliwości wsparcia w ramach budżetu LSR

Lokalna Grupa Działania ,,Ziemia Biłgorajska” serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno- szkoleniowe na temat typów operacji które będą miały największe szanse wsparcia w ramach budżetu LSR oraz o zasadach i kryteriach przyznawania dofinansowania  na obszarach wiejskich. 

Więcej 957 odsłon

Warsztaty Wielkanocne

Stowarzyszenie Razem Łatwiej w Zakątku Ziemi Biłgorajskiej w Soli wspólnie z Lokalną Grupą Działania ,,Ziemia Biłgorajska" oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Biłgoraju z/s w Soli zorganizowały dwudniowe warsztaty wykonywania palm i pisanek wielkanocnych. 

Więcej 783 odsłony

Informacja o planowanych naborach wniosków

Lokalna Grupa Działania ,,Ziemia Biłgorajska" w  2017r. planuje nabór wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

Więcej 1014 odsłon

Szkolenia/ spotkania informacyjne

GRANTY: Spotkanie informacyjno- szkoleniowe

Grupa Działania ,,Ziemia Biłgorajska” serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno- szkoleniowe na temat typów operacji które będą miały największe szanse wsparcia w ramach projektów grantowych. 

 

Więcej 1014 odsłon

Gmina Biłgoraj
Gmina Frampol
Gmina Tarnogród
Gmina Biszcza
Gmina Aleksandrów
Gmina Goraj
Gmina Łukowa
Gmina Obsza
Gmina Księżpol
Gmina Turobin
Gmina Potok Górny
Gmina Radecznica
Gmina Tereszpol

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska", Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi