Jesienna biesiada przy ,,Stoczku” połączona z otwarciem drogi leśnej Lipiny Górne.

DSC_0064

Uroczystość odbyła się 22 października w Lipinach Górnych –Stoczek. Na stoczek publiczność wyruszyła procesyjnie nowopowstałą drogą. Poświęcenia, otwarcia  drogi oraz przecięcia wstęgi dokonali: ks. kanonik Stanisław Małysz, Posłanka  Agata Borowiec, Wójt Gminy Edward Hacia, Marcin Gutowski-Przedstawiciel  Generalnej  Dyrekcji  Lasów Państwowych, Piotr Mróz- Nadleśniczy Nadleśnictwa Biłgoraj, Józef Borowiec -Radny Powiatowy. Następnie odbyła się Msza Święta.  Dokonano  odsłonięcia i poświęcenia tablic pamiątkowych dotyczących dziejów ,,Stoczka”.

Rozstrzygnięto konkurs pn. Historia et ecologia- magistrae vitae sunt oraz wręczono nagrody. Na konkurs napłynęło 12 prac. Prace oceniono w II grupach wiekowych: I-V klasy  VI-VII klasy. W I grupie za najlepszą pracę uznano tę wykonaną przez: Hannę Korpal kl. I, następnie Julię Siek kl. I oraz Sandrę Derylak  kl. IV

Wyróżniono  prace: Mikołaja Kopal kl.IV i  Amelii Oleszek kl. I. Wszyscy wyróżnieni uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Lipinach Górnych-Borowina.

 

 II grupa

I miejsce Julia Bucior - Sz. P. w Lipinach Dolnych, Bartłomiej Tutka- Sz. P. w Lipinach G-Borowina

II miejsce Małgorzata Igras- Sz. P.  Lipiny Górne, Kornelia Jaceczko –Sz.  P. Lipiny Dolne.

III miejsce Nikola Maksimek – Sz. P.  Lipiny Górne

Wyróżniono pracę Łukasza Dudek -Sz. P.  Lipiny Górne,Kacpra Muchę- z Gimnazjum w Lipinach Dolnych

Narody wręczyła Poseł Agata Borowiec i Przedstawiciel Generalnej  Dyrekcji Lasów Państwowych Marcin Gutowski. Uroczystość cieszyła się  dużym zainteresowaniem wśród społeczeństwa. Wspólnie biesiadowanie uświetniała  orkiestra dęta działająca przy GOK w Potoku Górnym.

Współorganizatorem wydarzenia byla Lokalna Grupa Działania ,,Ziemia Biłgorajska".

Zobacz również

VI Pikniku Historycznym w Brodziakach,

  • 2 lata temu, 2019-10-11
  • 2033 odsłony
Gmina Biłgoraj
Gmina Frampol
Gmina Tarnogród
Gmina Biszcza
Gmina Aleksandrów
Gmina Goraj
Gmina Łukowa
Gmina Obsza
Gmina Księżpol
Gmina Turobin
Gmina Potok Górny
Gmina Radecznica
Gmina Tereszpol

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska", Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi