Konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023

1

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania ,,Ziemia Biłgorajska" w perspektywie finansowej 2014-2020 (LSR) wynikającą z prowadzonego monitoringu jej wdrażania, Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian.

Zakres proponowanych zmian oraz aktualna LSR podana jest poniżej.

Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian należy zgłaszać na podanym niżej formularzu do dnia 19.02.2019r. do godz. 15.30 pocztą elektroniczną na adres lgd@ziemiabilgorajska.pl; lub osobiście w biurze LGD „Ziemia Biłgorajska" ul. Sikorskiego 12/42 , 23-400 Biłgoraj w godzinach pracy biura.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 22.02.2019 o godz. 12.00 w biurze LGD „Ziemia Biłgorajska" ul. Sikorskiego 12/42, 23-400 Biłgoraj odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla Grupy Roboczej składającej się z przedstawicieli wszystkich sektorów i mieszkańców obszaru LGD. Wypracowane w trakcie spotkania aktualizacje zapisów zostaną zamieszczone w LSR.

Lokalna Strategia Rozwoju (po uwagach Grupy Roboczej) zostanie ponownie umieszczona na stronie internetowej z formularzem wprowadzenia uwag. Zaproponowane w trakcie tej metody zapisy poddane zostaną analizie przeprowadzonej przez zespół ds. aktualizacji LSR i po zaakceptowaniu wprowadzone do dokumentu.

Zaktualizowany w wyniku procesu konsultacji społecznych dokument zostanie przedstawiony na Walnym Zebraniu Członków i po zaakceptowaniu przyjęty w formie uchwały.

Zobacz również

Bukowskie Jagodzianki 2019

  • Ponad tydzień temu, 2019-08-06
  • 44 odsłony
Gmina Biłgoraj
Gmina Frampol
Gmina Tarnogród
Gmina Biszcza
Gmina Aleksandrów
Gmina Goraj
Gmina Łukowa
Gmina Obsza
Gmina Księżpol
Gmina Turobin
Gmina Potok Górny
Gmina Radecznica
Gmina Tereszpol

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska", Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi