Aktualności

Warsztaty wykonywania palm i ozdób wielkanocnych w Soli

Lokalna Grupa Działania "Ziemia Biłgorajska" była współorganizatorem dwudniowych warsztatów wykonywania palm i ozdób wielkanocnych, które odbyły się w dniach 16 i 23 marca w Soli. 

Więcej 1652 odsłony

Nabory wniosków- ogłoszenia

Ogłoszenie nr 2/2018

LGD ,,Ziemia Biłgorajska” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Więcej 1734 odsłony

O innowacyjnym pszczelarstwie rozmawiano w Biszczy

W dniu 27 lutego 2018 r. odbyło się kolejne szkolenie dla pszczelarzy z powiatu biłgorajskiego.

Więcej 1902 odsłony

Zmarł Adam Olszta

Więcej 1952 odsłony

Informacja o planowanych naborach wniosków

Lokalna Grupa Działania ,,Ziemia Biłgorajska" w  2018 r. planuje nabór wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Więcej 1025 odsłon

Nabory wniosków- ogłoszenia

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2

Lokalna Grupa Działania ,,Ziemia Biłgorajska" zakończyła procedurę oceny wniosków.

Więcej 1811 odsłon

Gmina Biłgoraj
Gmina Frampol
Gmina Tarnogród
Gmina Biszcza
Gmina Aleksandrów
Gmina Goraj
Gmina Łukowa
Gmina Obsza
Gmina Księżpol
Gmina Turobin
Gmina Potok Górny
Gmina Radecznica
Gmina Tereszpol

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska", Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi