Aktualności

Informacja o planowanych naborach wniosków w 2019 roku

Lokalna Grupa Działania ,,Ziemia Biłgorajska" w II półroczu 2019 r. planuje nabór wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na  takie działania jak: projekty grantowe, podejmowanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorstw.

Więcej 40 odsłon

Aktualizacja LSR

W dniu 22 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne Grupy Roboczej Lokalnej Grupy Działania ,,Ziemia Biłgorajska”.

Więcej 44 odsłony

Warsztat Refleksyjny

W dniu 20 lutego 2019 r. odbył się Warsztat Refleksyjny o temtyce m.in. postęp finansowy i rzeczowy w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemia Biłgorajska"

Więcej 73 odsłony

Gminny Dzień Kobiet

Zapraszamy na Gminny Dzień Kobiet, który odbędzie się 02.03.2019 roku od godz. 15:00 w Starym Bidaczowie.

Więcej 60 odsłon

Zapytania ofertowe

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na publikację

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczącego wykonania publikacji promującej walory kulturowe, historyczne, przyrodnicze i kulinarne Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska” wpłynęło pięć ofert. W załączeniu wynik zapytania ofertowego wraz z informacją o wyborze wykonawcy.

Więcej 106 odsłon

Konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania ,,Ziemia Biłgorajska" w perspektywie finansowej 2014-2020 (LSR) wynikającą z prowadzonego monitoringu jej wdrażania, Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian.

Więcej 96 odsłon

Gmina Biłgoraj
Gmina Frampol
Gmina Tarnogród
Gmina Biszcza
Gmina Aleksandrów
Gmina Goraj
Gmina Łukowa
Gmina Obsza
Gmina Księżpol
Gmina Turobin
Gmina Potok Górny
Gmina Radecznica
Gmina Tereszpol

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska", Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi