Nabory wniosków- ogłoszenia

Nabory wniosków- ogłoszenia

Ogłoszenie nr 2/2023

LGD ,,Ziemia Biłgorajska” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”- Poprawa infrastruktury społecznej i kulturowej .

Więcej 411 odsłon

Nabory wniosków- ogłoszenia

Ogłoszenie nr 1/2023

LGD ,,Ziemia Biłgorajska” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”-Rozwój przedsiębiorstw

Więcej 413 odsłon

Nabory wniosków- ogłoszenia

Nabór 1/2021 - lista techniczna operacji wybranych

Lokalna Grupa Działania ,,Ziemia Biłgorajska" zamieszcza listę techniczne operacji wybranych po zmianie punktacji  wniosku- dla działania 

 Podejmowanie działalności gospodarczej wykorzystującej potencjały LGD ,,Ziemia Biłgorajska”.

 

 

Więcej 570 odsłon

Nabory wniosków- ogłoszenia

Ogłoszenie wyników naboru wniosków 2022

Lokalna Grupa Działania ,,Ziemia Biłgorajska" zakończyła procedurę oceny wniosków.

Więcej 816 odsłon

Nabory wniosków- ogłoszenia

Ogłoszenie nr 2/2022/G

LGD ,,Ziemia Biłgorajska” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”- Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez doposażenie infrastruktury społeczno- kulturowej (w tym małej architektury).

Więcej 706 odsłon

Nabory wniosków- ogłoszenia

Ogłoszenie nr 1/2022/G

LGD ,,Ziemia Biłgorajska” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”- Rozwój kompetencji i kwalifikacji mieszkańców LGD ,,Ziemia Biłgorajska"

Więcej 472 odsłony

Gmina Biłgoraj
Gmina Frampol
Gmina Tarnogród
Gmina Biszcza
Gmina Aleksandrów
Gmina Goraj
Gmina Łukowa
Gmina Obsza
Gmina Księżpol
Gmina Turobin
Gmina Potok Górny
Gmina Radecznica
Gmina Tereszpol

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska", Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi