Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2

lgd-z-tlem

Lokalna Grupa Działania ,,Ziemia Biłgorajska" zakończyła procedurę oceny wniosków dla działania:

- Rozwój przedsiębiorstw w tym przetwórstwa z uwzględnieniem innowacyjnego wykorzystania bazy surowcowej ;

- Wsparcie istniejących przedsiębiorstw w tym w myśl zasady zrównoważonego rozwoju 

- Podejmowanie działalności gospodarczej wykorzystującej potencjały LGD ,,Ziemia Biłgorajska”;

- Poprawa infrastruktury społecznej i kulturowej (w tym świetlice wiejskie z wyłączeniem Gminy Radecznica);

- Infrastruktura i promocja turystyczna z przyrodą w tle.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło łącznie 45 wniosków z czego 1 wniosek (Rozwijanie działalności gospodarczej) został złożony po terminie wskazanym w ogłoszeniu oraz 1 wniosek nie uzyskał minimalnej ilości punktów (Podejmowanie działalnosci gospodarczej).

 

 • pdf Lista operacji, które są zgodne z LSR, ale nie otrzymały minimalnej liczby punktów -Podejmowanie działalności gospodarczej
 • pdf Lista operacji wybranych - Podejmowanie działalności gospodarczej wykorzystującej potencjały LGD Ziemia Biłgorajska
 • pdf Lista operacji wybranych - Infrastruktura i promocja turystyczna z przyrodą w tle
 • pdf Lista operacji wybranych - Poprawa infrastruktury społecznej i kulturowej (w tym świetlice wiejskie z wyłączeniem Gminy Radecznica)
 • pdf Lista operacji wybranych - Rozwój przedsiębiorstw, w tym przetwórstwa, z uwzględnieniem innowacyjnego wykorzystania bazy surowcowej
 • pdf Lista operacji wybranych - Wsparcie istniejących przedsiębiorstw w tym w myśl zasady zrównoważonego rozwoju
 • pdf Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem naborów wniosków- Rozwój przedsiębiorstw, w tym przetwórstwa, z uwzględnieniem innowacyjnego wykorzystania bazy surowcowej
 • pdf Protokół z posiedzenia Rady
 • pdf Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naborów wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju-Poprawa infrastruktury społecznej i kulturowej (w tym świetlice wiejskie z wyłączeniem Gminy Radecznica)
 • pdf Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naborów wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju-Infrastruktura i promocja turystyczna z przyrodą w tle
 • pdf Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naborów wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju-Podejmowanie działalności gospodarczej wykorzystującej potencjały LGD Ziemia Biłgorajska
 • pdf Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naborów wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju-Rozwój przedsiębiorstw, w tym przetwórstwa, z uwzględnieniem innowacyjnego wykorzystania bazy surowcowej
 • pdf Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naborów wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju-Wsparcie istniejących przedsiębiorstw w tym w myśl zasady zrównoważonego rozwoju
 • Zobacz również

  Nabory wniosków- ogłoszenia

  Ogłoszenie nr 1/2022

  • 2 lata temu, 2022-11-03
  • 1297 odsłon
  Gmina Biłgoraj
  Gmina Frampol
  Gmina Tarnogród
  Gmina Biszcza
  Gmina Aleksandrów
  Gmina Goraj
  Gmina Łukowa
  Gmina Obsza
  Gmina Księżpol
  Gmina Turobin
  Gmina Potok Górny
  Gmina Radecznica
  Gmina Tereszpol

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska", Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi