Ogłoszenie wyników naboru wniosków 2021

42-

Lokalna Grupa Działania ,,Ziemia Biłgorajska" zakończyła procedurę oceny wniosków dla działania:

- Rozwój przedsiębiorstw w tym przetwórstwa z uwzględnieniem innowacyjnego wykorzystania bazy surowcowej ;

- Rozwój kompetencji i kwalifikacji mieszkańców LGD "Ziemia Biłgorajska";

- Poprawa infrasttruktury społecznej i kulturowej (w tym świetlice wiejskie z wyłączeniem Gminy Radecznica);

- Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez doposażenie infrastruktury społeczno-kulturowej (w tym małej architektury);

- Infrastruktura i promocja turystyczna z przyrodą w tle;

- Podejmowanie działalności gospodarczej wykorzystującej potencjały LGD ,,Ziemia Biłgorajska”;


W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło łącznie 64 wnioski z czego 5 nie przeszło pozytywnie wstępnej weryfikacji (zostały złożone niezgodnie z zakresem tematycznym określonym w ogłoszeniu o naborze). Na projekty grantowe wpłynęło łącznie 5 wniosków o powierzenie grantu.

 • pdf Protokół z Posiedzenia Rady
 • pdf Lista operacji wybranych "Podejmowanie działalności gospodarczej wykorzystującej potencjały LGD Ziemia Biłgorajska"
 • pdf Lista operacji wybranych "Rozwój przedsiębiorstw, w tym przetwórstwa, z uwzględnieniem innowacyjnego wykorzystania bazy surowcowej"
 • pdf Lista operacji wybranych ,,Poprawa infrastruktury społecznej i kulturowej (w tym świetlice wiejskie z wyłączeniem Gminy Radecznica)" (konkurs)
 • pdf Lista operacji wybranych "Infrastruktura i promocja turystyczna z przyrodą w tle" (konkurs)
 • pdf Lista operacji wybranych "Infrastruktura i promocja turystyczna z przyrodą w tle" (Grant)
 • pdf Lista operacji wybranych "Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez doposażenie infrastruktury społeczno-kulturowej ( w tym małej infrastruktury)" (Grant)
 • pdf Lista operacji zgodnych z LSR- Podejmowanie działalności gospodarczej wykorzystującej potencjały LGD Ziemia Biłgorajska
 • pdf Lista operacji zgodnych z LSR- Rozwój przedsiębiorstw, w tym przetwórstwa, z uwzględnieniem innowacyjnego wykorzystania bazy surowcowej
 • pdf Lista operacji zgodnych z LSR- Infrastruktura i promocja turystyczna z przyrodą w tle (konkurs)
 • pdf Lista operacji zgodnych z LSR-"Poprawa infrastruktury społecznej i kulturowej (w tym świetlice wiejskie z wyłączeniem Gminy Radecznica)" (konkurs)
 • pdf Lista operacji zgodnych z LSR-"Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez doposażenie infrastruktury społeczno-kulturowej ( w tym małej infrastruktury)" (Grant)
 • pdf Lista operacji zgodnych z LSR-"Infrastruktura i promocja turystyczna z przyrodą w tle" (Grant)
 • Zobacz również

  Nabory wniosków- ogłoszenia

  Ogłoszenie nr 1/2022

  • 2 lata temu, 2022-11-03
  • 1297 odsłon
  Gmina Biłgoraj
  Gmina Frampol
  Gmina Tarnogród
  Gmina Biszcza
  Gmina Aleksandrów
  Gmina Goraj
  Gmina Łukowa
  Gmina Obsza
  Gmina Księżpol
  Gmina Turobin
  Gmina Potok Górny
  Gmina Radecznica
  Gmina Tereszpol

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska", Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi