Ogłoszenie wyników naborów wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2

lgd-z-tlem

Lokalna Grupa Działania ,,Ziemia Biłgorajska" zakończyła procedurę oceny wniosków o powierzenie grantu dla działania:

- Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez doposażenie infrastruktury społeczno- kulturowej (w tym małej architektury)

-  Zachowanie dziedzictwa lokalnego i wsparcie kapitału społecznego

-  Infrastruktura i promocja turystyczna z przyrodą w tle

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło 29 wniosków.

Gmina Biłgoraj
Gmina Frampol
Gmina Tarnogród
Gmina Biszcza
Gmina Aleksandrów
Gmina Goraj
Gmina Łukowa
Gmina Obsza
Gmina Księżpol
Gmina Turobin
Gmina Potok Górny
Gmina Radecznica
Gmina Tereszpol

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska", Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi