Ogłoszenie nr 1/2021

lgd-z-tlem-kwadrat

LGD ,,Ziemia Biłgorajska” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

z następującym limitem środków:

-Przedsięwzięcie 1.2.1. Podejmowanie działalności gospodarczej wykorzystującej potencjały LGD ,,Ziemia Biłgorajska” -202 128,64 €

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2, ust. 1 pkt.2 lit. a Rozporządzenia(i)

 

1. Termin i miejsce składania wniosków

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska”, ul. Sikorskiego 12/42, 23 – 400 Biłgoraj

06 września do 20 września 2021 r.

2. Tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00 w wersji papierowej (2 egzemplarze wraz z załącznikami) oraz na nośniku elektronicznym (z załącznikami)

3. Forma wsparcia:  premia w wysokości 80 000,00 zł

4. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:

-Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania ,,Ziemia Biłgorajska” na lata 2016-2023

-Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów

-Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

5. Kryteria wyboru operacji.

Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się w zakładce ,,Dokumenty” (www.ziemiabilgorajska.pl)

6. Informacja o wymaganych dokumentach

Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku dostępnego w zakładce ,,Nabory wniosków”, podzakładce ,,Podejmowanie działalności gospodarczej” (www.ziemiabilgorajska.pl)

7. Miejsce udostępnienia dokumentów

-LSR wraz z załącznikami udostępniono w zakładce ,,Dokumenty” (www.ziemiabilgorajska.pl)

-Formularz/-e wniosku/-ów o udzielenie wsparcia, wniosku/-ów o płatność oraz formularz/-e umowy/-ów udostępniono w zakładce ,,Nabory wniosków”, oraz podzakładce ,,Podejmowanie działalności gospodarczej” (www.ziemiabilgorajska.pl)

8. Planowane do osiągnięcia wskaźniki: pobierz

 

[i]   Rozporządzenie MRiRW z dnia 24.09.2015r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania  ,,wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Zobacz również

Nabory wniosków- ogłoszenia

Ogłoszenie nr 2/2021

  • 2 miesiące temu, 2021-08-23
  • 556 odsłon
Nabory wniosków- ogłoszenia

Ogłoszenie nr 4/2021

  • 2 miesiące temu, 2021-08-23
  • 482 odsłony
Gmina Biłgoraj
Gmina Frampol
Gmina Tarnogród
Gmina Biszcza
Gmina Aleksandrów
Gmina Goraj
Gmina Łukowa
Gmina Obsza
Gmina Księżpol
Gmina Turobin
Gmina Potok Górny
Gmina Radecznica
Gmina Tereszpol

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska", Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi