Aktualności

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na publikację

Lokalna Grupa Działania ,,Ziemia Biłgorajska” z siedzibą w Biłgoraju, ul. Sikorskiego 12/42, 23-400 Biłgoraj, KRS nr 0000309748 zaprasza do złożenia ofert na:  
 
„wykonanie publikacji promującej walory kulturowe, historyczne, przyrodnicze i kulinarne obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska” będącej elementem projektu współpracy „Promocja i turystyka” realizowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”

 

Więcej 1195 odsłon

"Pielęgnując przeszłość, tworzymy przyszłość" - powiatowy konkurs regionalny

Lokalna Grupa Działania "Ziemia Biłgorajska" była honorowym patronem V Edycji powiatowego konkursu regionalnego "Pielęgnując przeszłość, tworzymy przyszłość".

Więcej 1134 odsłony

Gmina Biłgoraj
Gmina Frampol
Gmina Tarnogród
Gmina Biszcza
Gmina Aleksandrów
Gmina Goraj
Gmina Łukowa
Gmina Obsza
Gmina Księżpol
Gmina Turobin
Gmina Potok Górny
Gmina Radecznica
Gmina Tereszpol

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska", Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi