Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2

lgd-z-tlem-natura2

Lokalna Grupa Działania ,,Ziemia Biłgorajska" zakończyła procedurę oceny wniosków dla działania:

- Rozwój przedsiębiorstw w tym przetwórstwa z uwzględnieniem innowacyjnego wykorzystania bazy surowcowej ;
- Wsparcie istniejących przedsiębiorstw w tym w myśl zasady zrównoważonego rozwoju;

- Rozwój przedsiębiorczości w zakresie zakwaterowania rozrywki i rekreacji;

- Podejmowanie działalności gospodarczej wykorzystującej potencjały LGD ,,Ziemia Biłgorajska”

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło łącznie 33 wnioski z czego 1 wniosek nie przeszedł pozytywnie wstęnej weryfikacji.

Zobacz również

Nabory wniosków- ogłoszenia

Ogłoszenie wyników naboru wniosków

  • 2 miesiące temu, 2022-04-14
  • 328 odsłon
Gmina Biłgoraj
Gmina Frampol
Gmina Tarnogród
Gmina Biszcza
Gmina Aleksandrów
Gmina Goraj
Gmina Łukowa
Gmina Obsza
Gmina Księżpol
Gmina Turobin
Gmina Potok Górny
Gmina Radecznica
Gmina Tereszpol

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska", Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi