Wyjazd Studyjny - rekrutacja

lgd-z-tlem

Lokalna Grupa Działania ,,Ziemia Biłgorajska" organizuje wyjazd studyjny na Podlasie i Litwę w dniach 24-27 kwietnia 2018 roku.

Celem wizyty jest poznanie dobrych praktyk dotyczących produktów regionalnych i tradycyjnych, agroturystyki, turystyki wiejskiej i ekologii.

Wyjazd studyjny będzie obejmował między innymi zapoznanie się z metodami promocji produktów regionalnych na Litwie oraz z przykładowym produktem turystycznym, opartym na ekologii, a także wizytę w gospodarstwie agroturystycznym, w miejscach krzewienia regionalnej tradycji, kultury oraz historii, których celem jest promocja dziedzictwa kulturowego regionu.

Osoby zainteresowane wyjazdem  prosimy o wydrukowanie załączonego poniżej formularza zgłoszeniowego, czytelne wypełnienie, podpisanie  i odesłanie do dnia 13 kwietnia 2018 r. skanu drogą elektroniczną na adres e-mail: lgd@ziemiabilgorajska.pl lub złożenie osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Biłgorajska”, ul. Sikorskiego 12/42, 23-400 Biłgoraj.

 

Gmina Biłgoraj
Gmina Frampol
Gmina Tarnogród
Gmina Biszcza
Gmina Aleksandrów
Gmina Goraj
Gmina Łukowa
Gmina Obsza
Gmina Księżpol
Gmina Turobin
Gmina Potok Górny
Gmina Radecznica
Gmina Tereszpol

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska", Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi