Rewitalizacja centrum Tarnogrodu

LGD3

Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu
Nr 00941-6935-UM0311889/18 z dnia 22 marca 2019 r. zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem
a Zarządem Województwa Lubelskiego, zrealizowało zadanie pn. „Rewitalizacja centrum
Tarnogrodu poprzez zagospodarowanie terenu po byłych obiektach komunalnych na cele
rozwoju turystyki ETAP I
” ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, w zakresie 4.6 „Rozwój ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”, Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Celem projektu (zgodnie z Umową o dofinansowanie) jest podniesienie dostępności oraz
atrakcyjności turystycznej Tarnogrodu poprzez zagospodarowanie terenów w centrum Tarnogrodu na
miejsce obsługi ruchu turystycznego m.in.. poprzez wykonanie miejsc postojowych - w tym miejsc
z możliwością podłączenia pojazdu do instalacji elektrycznej - dedykowanych do kamperów, miejsca
(stacji) obsługi rowerzystów, zdroju wodnego, altany - wiaty rekreacyjnej oraz obiektów architektury
ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery itp. Dodatkowo na placu wykonane zostanie oświetlenie
terenu i zamontowany system monitoringu wizyjnego. Osoby korzystające z infrastruktury dzięki
zamontowaniu tablic informacyjnych będą mogły poznać plan miasta i gminy, lokalną historię,
najważniejsze - warte odwiedzenia miejsca.
Zakres prac w ramach zadania obejmował między innymi wykonanie miejsc postojowych,
ciągów komunikacyjnych, posadowienie obiektów architektonicznych tj.: altany wypoczynkowej
z wyposażeniem, stojaków na rowery, ławek, stolików rekreacyjnych, których blaty stanowią planszę
do gry w szachy i warcaby, a także tablic informacyjnych z informacją turystyczną o zabytkach
Gminy Tarnogród, planem miasta itp. Na placu zlokalizowana jest ponadto samoobsługowa stacja
naprawy rowerów wyposażona w podstawowe narzędzia, oraz zdrój uliczny. Innowacją w projekcie
jest wydzielenie wśród miejsc postojowych dwóch miejsc dedykowanych do postoju kamperów wraz
z zlokalizowaną skrzynką zasilania elektrycznego.
Wartość zadania to kwota 310.000,00 zł brutto, z czego dofinansowanie w ramach PROW
2014-2020 to kwota 298.637,00 zł.

Zobacz również

Nabory wniosków- ogłoszenia

Ogłoszenie wyników naboru wniosków

  • 2 miesiące temu, 2022-04-14
  • 328 odsłon
Gmina Biłgoraj
Gmina Frampol
Gmina Tarnogród
Gmina Biszcza
Gmina Aleksandrów
Gmina Goraj
Gmina Łukowa
Gmina Obsza
Gmina Księżpol
Gmina Turobin
Gmina Potok Górny
Gmina Radecznica
Gmina Tereszpol

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska", Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi