Publikacja "Oby to się nie powtórzyło..."

dobre

Losy wojenne mieszkańców Dąbrowicy i okolicznych miejscowości zostały upamiętnione na kartach publikacji „Oby to się nie powtórzyło…”, wydanej przez Szkołę Podstawową w Dąbrowicy przy wsparciu finansowym i merytorycznym Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska”. Książka została wydana w ramach wydarzenia promocyjnego pn. „Świadek historii w mojej rodzinie – ocalić od zapomnienia”.

Publikacja zawiera łącznie dwadzieścia dziewięć relacji wojennych, a także wiele archiwalnych zdjęć, które dotychczas nie były publikowane. W I części pracy znajduje się dziewięć wspomnień, zebranych przez uczniów Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy w ramach projektu „Świadek historii w mojej rodzinie”. Z kolei w II części książki znajdziemy przedrukowany z oryginału bezcenny dokument z 1999 r. pt. „Ocalić od zapomnienia… - Losy mieszkańców wsi Dąbrowica w akcji pacyfikacyjno-wysiedleńczej „Wehrwolf””, która zwyciężyła w centralnym finale Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”.

Książkę przygotował zespół redakcyjny w składzie: Anna Kiełbasa, Monika Frąk, Bożena Małysza oraz Dominik Róg.

Gmina Biłgoraj
Gmina Frampol
Gmina Tarnogród
Gmina Biszcza
Gmina Aleksandrów
Gmina Goraj
Gmina Łukowa
Gmina Obsza
Gmina Księżpol
Gmina Turobin
Gmina Potok Górny
Gmina Radecznica
Gmina Tereszpol

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska", Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi