Ogłoszenie wyników naboru wniosków 2021

42-

Lokalna Grupa Działania ,,Ziemia Biłgorajska" zakończyła procedurę oceny wniosków dla działania:

- Rozwój przedsiębiorstw w tym przetwórstwa z uwzględnieniem innowacyjnego wykorzystania bazy surowcowej ;

- Rozwój kompetencji i kwalifikacji mieszkańców LGD "Ziemia Biłgorajska";

- Poprawa infrasttruktury społecznej i kulturowej (w tym świetlice wiejskie z wyłączeniem Gminy Radecznica);

- Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez doposażenie infrastruktury społeczno-kulturowej (w tym małej architektury);

- Infrastruktura i promocja turystyczna z przyrodą w tle;

- Podejmowanie działalności gospodarczej wykorzystującej potencjały LGD ,,Ziemia Biłgorajska”;


W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło łącznie 64 wnioski z czego 5 nie przeszło pozytywnie wstępnej weryfikacji (zostały złożone niezgodnie z zakresem tematycznym określonym w ogłoszeniu o naborze). Na projekty grantowe wpłynęło łącznie 5 wniosków o powierzenie grantu.

Zobacz również

Nabory wniosków- ogłoszenia

Ogłoszenie nr 2/2021

  • 5 miesiecy temu, 2021-08-23
  • 691 odsłon
Nabory wniosków- ogłoszenia

Ogłoszenie nr 4/2021

  • 5 miesiecy temu, 2021-08-23
  • 590 odsłon
Gmina Biłgoraj
Gmina Frampol
Gmina Tarnogród
Gmina Biszcza
Gmina Aleksandrów
Gmina Goraj
Gmina Łukowa
Gmina Obsza
Gmina Księżpol
Gmina Turobin
Gmina Potok Górny
Gmina Radecznica
Gmina Tereszpol

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska", Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi