Aktualności

Konsultacje zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania ,,Ziemia Biłgorajska" w perspektywie finansowej 2014-2020 (LSR) wynikającą z prowadzonego monitoringu jej wdrażania, Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian.

Więcej 458 odsłon

XV Turniej Wsi

Więcej 527 odsłon

Warsztaty z rękodzieła

Stowarzyszenie Kobiet Gminy Łukowa przy wsparciu finansowym LGD "Ziemia Biłgorajska" zorganizowało w Łukowej Warsztaty z rękodzieła. 

Więcej 534 odsłony

Dni Tarnogrodu

Więcej 675 odsłon

Ogłoszenie nr 1/2019/G- nabór uzupełniający

LGD ,,Ziemia Biłgorajska” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Więcej 665 odsłon

Gmina Biłgoraj
Gmina Frampol
Gmina Tarnogród
Gmina Biszcza
Gmina Aleksandrów
Gmina Goraj
Gmina Łukowa
Gmina Obsza
Gmina Księżpol
Gmina Turobin
Gmina Potok Górny
Gmina Radecznica
Gmina Tereszpol

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska", Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi