Konsultacje zmian w LSR

1

Zgodnie z procedurą ustalania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania ,,Ziemia Biłgorajska" przedstawia do konsultacji społecznych zmiany w strategii.

Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian należy zgłaszać do dnia 05.02.2018r. do godz. 15.30 pocztą elektroniczną na adres lgd@ziemiabilgorajska.pl; lub osobiście w biurze LGD „Ziemia Biłgorajska" ul. Sikorskiego 12/42 , 23-400 Biłgoraj w godzinach pracy biura.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 06.02.2018r. o godz. 11.00 w biurze LGD „Ziemia Biłgorajska" ul. Sikorskiego 12/42, 23-400 Biłgoraj odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla Grupy Roboczej składającej się z przedstawicieli wszystkich sektorów i mieszkańców obszaru LGD. Wypracowane w trakcie spotkania aktualizacje zapisów zostaną zamieszczone w LSR.

Zaktualizowany w wyniku procesu konsultacji społecznych dokument zostanie przedstawiony na Walnym Zebraniu Członków i po zaakceptowaniu przyjęty w formie uchwały.

Gmina Biłgoraj
Gmina Frampol
Gmina Tarnogród
Gmina Biszcza
Gmina Aleksandrów
Gmina Goraj
Gmina Łukowa
Gmina Obsza
Gmina Księżpol
Gmina Turobin
Gmina Potok Górny
Gmina Radecznica
Gmina Tereszpol

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska", Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi