Konferencja na temat stanu realizacji LSR oraz Jubileusz 10-lecia LGD "Ziemia Biłgorajska"

GOK_0281 (Copy)

W dniu 30 listopada 2018 r. odbyły się uroczyste obchody 10-lecia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska”, które stały się okazją do podziękowań dla wszystkim, którzy działali na rzecz rozwoju obszaru LGD „Ziemia Biłgorajska”.

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Biłgorajska” jest stowarzyszeniem, skupiającym obecnie 13 gmin: Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza, Księżpol, Frampol, Radecznica, Turobin, Goraj, Tereszpol, Tarnogród, Potok Górny, Obsza, Łukowa. Formy działalności LGD to m.in. inwestycje, wsparcie dla przedsiębiorców, projekty współpracy, kultywowanie dziedzictwa i kultury biłgorajskiej oraz aktywizacja społeczeństwa. W ciągu 10 lat funkcjonowania dzięki LGD „Ziemia Biłgorajska” zrealizowano inwestycje na łączną kwotę 8 289 223 zł, wsparto przedsiębiorców na sumę 4 421 091 zł, zorganizowano szereg imprez kulturalnych oraz spotkań aktywizacyjnych, a także promowano obszar LGD Ziemia Biłgorajska pod kątem turystyki.

Spotkanie rozpoczęła Konferencja na temat stanu realizacji LSR, w tym o stopniu osiągnięcia celów i wskaźników, którą poprowadził dyrektor biura LGD „Ziemia Biłgorajska” Waldemar Sawastynowicz. Po prezentacji przybyli goście mogli obejrzeć film o tradycyjnych rzemiosłach na Ziemi Biłgorajskiej.

Pani Stanisława Budzyńska, członek zarządu stowarzyszenia, zajmująco przeprowadziła gości przez całą ceremonię. Prezes LGD Marzena Mroczkowska, powitała przybyłych oraz podkreśliła, że 10 lat stowarzyszenia obfitowało w sukcesy przede wszystkim dzięki owocnej współpracy włodarzy gmin, członków organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, liderów lokalnych oraz mieszkańców. O osiągnięciach stowarzyszenia w ciągu 10 lat poinformował dyrektor biura Waldemar Sawastynowicz, który podsumował wszelkie formy działalności LGD. Na zakończenie przedstawiciele 13 gmin, wchodzących w skład LGD otrzymali pamiątkowe statuetki, jako podziękowanie za współpracę oraz wkład w rozwój obszaru LGD „Ziemia Biłgorajska”.

Oficjalną część uroczystości ubogacały występy Zespołów śpiewaczych z Ziemi Biłgorajskiej, takich jak Męski Zespół Śpiewaczy z Bukowej, Zespół „Rudzianeczki” a także Zespół Śpiewaczy „Krzewina” z Bukowiny.

Gmina Biłgoraj
Gmina Frampol
Gmina Tarnogród
Gmina Biszcza
Gmina Aleksandrów
Gmina Goraj
Gmina Łukowa
Gmina Obsza
Gmina Księżpol
Gmina Turobin
Gmina Potok Górny
Gmina Radecznica
Gmina Tereszpol

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska", Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi