Dostawa komputera stacjonarnego i laptopa

lgd-z-tlem-kwadrat

Lokalna Grupa Działania ,,Ziemia Biłgorajska" ul. Sikorskiego 12/42, 23 – 400 Biłgoraj, zaprasza do złożenia ofert na:

„Dostawę komputera stacjonarnego i laptopa”

Ofertę należy złożyć do dnia 01.09.2017 roku do godz. 14:00 w formie pisemnej lub elektronicznej (przesłane drogą mailową). O terminowości złożenia dokumentu decyduje data i godzina wpływu do biura lub na skrzynkę odbiorczą zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Gmina Biłgoraj
Gmina Frampol
Gmina Tarnogród
Gmina Biszcza
Gmina Aleksandrów
Gmina Goraj
Gmina Łukowa
Gmina Obsza
Gmina Księżpol
Gmina Turobin
Gmina Potok Górny
Gmina Radecznica
Gmina Tereszpol

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska", Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi