Aktualizacja LSR na lata 2016-2023 (przeniesienie środków)

1

Spotkanie konsultacyjne Grupy Roboczej Lokalnej Grupy Działania ,,Ziemia Biłgorajska” w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 wypracowało aktualizacje zapisów  zamieszczone w załączeniu. 

Zmiany dotyczące przeniesienia dostępnych środków pomiędzy przedsięwzięciami zotały odznaczone kolorem czerwonym. 

Uwagi do zamieszczonego dokumentu (na formularzu uwag) można składać w biurze LGD ,,Ziemia Biłgorajska", ul. Sikorskiego 12/42 w Biłgoraju lub droga elektroniczną lgd@ziemiabilgorajska.pl do dnia 05.10.2023r.

Gmina Biłgoraj
Gmina Frampol
Gmina Tarnogród
Gmina Biszcza
Gmina Aleksandrów
Gmina Goraj
Gmina Łukowa
Gmina Obsza
Gmina Księżpol
Gmina Turobin
Gmina Potok Górny
Gmina Radecznica
Gmina Tereszpol

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska", Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi