Aktualności

Biłgorajska Nuta oraz Turniej wsi w Okrągłym

Wójt Gminy Biłgoraj, Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju oraz mieszkańcy zapraszają na Turniej Wsi oraz Festiwal Sztuki Lokalnej ,,Biłgorajska Nuta".

Więcej 400 odsłon

Aktualizacja LSR

W dniu 19.05.2017 o godz. 12.00 w biurze LGD „Ziemia Biłgorajska" ul. Sikorskiego 12/42, 23-400 Biłgoraj odbyło się spotkanie konsultacyjne dla Grupy Roboczej  składającej się z przedstawicieli wszystkich sektorów i mieszkańców obszaru LGD. Wypracowane w trakcie spotkania aktualizacje zapisów zostały zamieszczone poniżej.

Więcej 410 odsłon

Konsultacje zmian w LSR

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania ,,Ziemia Biłgorajska" w perspektywie finansowej 2014-2020 (LSR) wynikającą z prowadzonego monitoringu jej wdrażania oraz na wniosek mieszkańców obszaru objętego LSR, Zarząd Stowarzyszenia  zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian.

Więcej 430 odsłon

Gmina Biłgoraj
Gmina Frampol
Gmina Tarnogród
Gmina Biszcza
Gmina Aleksandrów
Gmina Goraj
Gmina Łukowa
Gmina Obsza
Gmina Księżpol
Gmina Turobin
Gmina Potok Górny
Gmina Radecznica
Gmina Tereszpol

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska", Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi